MENU

Storno podmínky

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 10 dnů před ohlášeným příjezdem.

Při zrušení rezervace 9 - 2 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z první noci pobytu.

Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z první noci pobytu.

Při zkrácení délky pobytu budou storno podmínky dojednány na místě.

Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.

Storno podmínky pro skupiny (pokud není stanoveno jinak předem):

30 – 25 dnů před příjezdem : 10 % z neobsazené kapacity

24 – 15 dnů před příjezdem : 30 % z neobsazené kapacity

14 – 4 dny před příjezdem : 60 % z neobsazené kapacity

3 – 0 dnů před příjezdem : 100 % z neobsazené kapacity

Ubytovatel má právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.