MENU

Hotel otevíráme 24.5.2021

V souvislosti s aktuálně platným nařízením vlády ČR, Vás můžeme ubytovat pouze pokud:

 - nemáte klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážete se jedním z níže uvedeného: 

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo certifikátem.

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

 

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

ZDROJ:      covid portál 

Zajišťujeme bezpečný provoz v celém hotelu

  • všichni naši zaměstnanci se pravidelně testují na přítomnost nemoci covid-19

  • umístili jsme do společných prostor stojany s desinfekčními prostředky na ruce

  • pravidelně desinfikujeme společné prostory hotelu, toalety
  • dodržujeme zvýšená hygienická pravidla v hotelu ze strany zaměstnanců i dodavatelů

Storno zcela zdarma - rezervace bez rizika

Zdraví a bezpečnost Vás hostů i našich zaměstnanců je naší prioritou.

V případě storna v souvislosti s COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test, vládní nařízení) si storno poplatky po celý rok 2021 nenárokujeme.

Rezervaci je možné v takovém případě přesunout nebo zrušit zdarma i v den příjezdu. Je potřeba doložit patřičný dokument, prokazující výše zmíněné skutečnosti.            

 

RESTAURACE: 

– U stolu mohou sedět maximálně 4 lidé.

– V restauraci nesmí být více lidí, než kolik je míst k sezení.

– Není povolena živá hudba a tanec.

– Povinné jsou rozestupy 1,5 metru mezi stoly, dezinfekce či ochrana dýchacích cest.

– Zavírá se ve 22:00 h

 

  Aktualizováno: 16.6.2021